Mobilitat Segura

Campanyes                  Estadístiques                Pla Local de Seguretat Viària

Mobilitat Segura:

Aquella que redueix el nombre d’accidents i la seva gravetat, la velocitat dels vehicles motoritzats, protegeix els vianants i ciclistes de la resta del trànsit i millora l’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit.

Senyalització:

La senyalització de les vies públiques és una tasca necessària per a l’ordenació de la mobilitat de vehicles i vianants i és, a la vegada, una fórmula de comunicació permanent amb els usuaris per tal de garantir els nivells d’informació que requereix la seguretat viària.

Bicicleta

Carril per a bicicletes, pot trobar-se marcat amb pintura vermella o sense, amb el dibuix de la bicicleta de color blanc.

P-22. Perill per la proximitat d’un pas per ciclistes.

 

 

R-407. Camí reservat a les bicicletes.

 

 

Zona 30

Porta d’entrada a una zona 30

Porta d’entrada a una zona 30 marcada amb pintura vermella de fons i on s’indica que el límit de velocitat és de 30 km/h. Una zona 30 és una zona d’especial protecció contra l’excés de velocitat dels vehicles i pretén donar una seguretat extra als veïns de la zona o bé als ciutadans que hi circulen.

A Olot tenim aquestes zones 30:

  • El Xiprer
  • Les Planotes
  • Els pisos de la Caixa
  • Benavent

Porta de sortida d’una zona 30

Porta de sortida d’una zona 30 marcada amb pintura vermella de fons i on s’indica el final de la restricció de velocitat.

Alentidors de velocitat

La funció dels alentidors és fer que els conductors moderin la seva velocitat especialment en zones veïnals en les quals s’ha detectat que els conductors van a una velocitat excessiva i suposen un risc per als altres ciutadans. A Olot en tenim un total de 29.

 

P-15.a. Alentidor. Perill per la proximitat d’un alentidor a la via.

 
Zones escolars

Els centres d’ensenyament, i especialment a les hores d’enrada i sortida requereixen dels conductos una atenció especial i un comportament cívic exemplar.

P-21 Senyal d’advertència de proximitat per a un lloc freqüentat per nens.

Campanyes

Estadístiques

Pla Local de Seguretat Viària