Mobilitat Reduïda

Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat expedides per l’Administració poden parar i estacionar a les places d’aparcament públic que els hi han estat expressament reservades.

Normativa:  Modificació de l’Ordenança municipal de circulació