Bicicletes

En aquestes zones d’estacionament hi poden estacionar bicicletes, encara que no hi hagi senyalització vertical.

La ciutat disposa de suficients aparcaments destinats als usuaris de bicicletes, sobretot a la zona del centre, on l’accés amb cotxe és més restringit.

Accés al plànol d’Olot

Plànol aparcaments bicicletes zona centre