Càrrega i Descàrrega

Amb l’objectiu de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles comercials que no es puguin efectuar a l’interior d’un local, la ciutat disposa de zones de càrrega i descàrrega en horari limitat.

El període de temps màxim permès d’estacionament del vehicle amb inactivitat en les esmentades operacions serà de 30 minuts.