Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

El Pla de Mobilitat Urbana d’Olot representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, tot posant en interrelació diferents polítiques sectorials de mobilitat i cercant la compatibilitat entre elles.

Es tracta, doncs, no només d’elaborar un context general que doti de coherència a les diferents polítiques ja empreses per l’Ajuntament, sinó també de definir estratègies futures que estiguin en consonància amb un model global de mobilitat.

El Pla de Mobilitat Urbana és un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles (a peu, bici i transport públic) dins de la ciutat. És a dir, modalitat de transport compatibles amb la recuperació del creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint, d’aquesta forma, una millor qualitat de vida pel ciutadà però també ordenar la situació de la circulació del transport privat que és la majoritària a Olot.

Metodologia del PMU

Seguiment del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) a Olot:

Presentació dels Objectius i Pla d’acció

Volem conèixer la teva opinió sobre els objectius del Pla

participacio_miniatura(clica aquesta imatge o cadascún dels objectius per donar la teva opinió)

 

 

 

Objectiu 1.-Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants

Objectiu 2.-Fomentar els desplaçaments segurs amb bicicleta 

Objectiu 3.-Fomentar l’ús del transport col·lectiu

Objectiu 4.-Reduir la mobilitat motoritzada i augmentar la seguretat

Objectiu 5.-Gestionar l’oferta/demanda d’estacionament per reduir el trànsit d’agitació

Objectiu 6.-Augmentar la seguretat en els desplaçaments al municipi i reduir l’accidentalitat

Objectiu 7.-Fomentar la mobilitat sostenible, segura i equitativa

resum propostes 08/07/2014

resum propostes 10/11/2014

 

Pla de Mobilitat Urbana (PMU) fase I