Mitjans de transport

A peu:

Per a distàncies inferiors a dos-tres quilòmetres, moure’s a peu és el mode de transport més recomanable. La majoria de desplaçaments per ciutat poques vegades acostumen a superar, precisament, aquesta distància.

És el mode més saludable, eficient i net, ja que fomenta l’activitat física, no consumeix energia i, per tant, tampoc produeix emissions contaminants. També és el més econòmic.

La velocitat mitjana de desplaçament a peu per ciutat en un dia laborable és, aproximadament, d’un metre per segon, tot i que varia en funció de l’edat i la condició física de cada persona. Això vol dir que es triga al voltant d’uns 12-15 minuts en recórrer un quilòmetre.

Al plànol d’Olot hi pots trobar informació com: rutes a peu (saludables, culturals, paisatgístiques,…)

R-400a Itineraris Dipsalut

Bicicleta:

La bicicleta és un mode de transport saludable i eficient, ja que només amb l’esforç físic es poden recórrer grans distàncies, sense generar cap emissió contaminant.
La pràctica del ciclisme urbà té molts avantatges: no genera emissions, no produeix soroll i contribueix a reduir el nombre de vehicles a motor en circulació.

És ideal per a desplaçaments inferiors als 8 quilòmetres, pot substituir perfectament el cotxe o la moto en els viatges quotidians.

En la seva vessant més lúdica, facilita la realització de rutes turístiques i de descoberta de l’entorn.

Al plànol d’Olot hi pots trobar llocs on pots aparcar la bicicleta i la xarxa de carril bici.

Cotxe o Motocicleta:

El cotxe és un element habitual en el paisatge urbà i arreu del territori.
En ser un instrument al servei de les persones -però que, per les seves característiques, comporta una sèrie d’impactes ambientals i socials de certa magnitud- la seva utilització ha de respondre a criteris d’eficàcia i eficiència. Per aquest motiu, la tinença en propietat del vehicle i el seu ús individual és compatible amb altres formes d’utilització com el cotxe compartit.
Quan el lloc de residència està allunyat del destí, es pot recórrer a una altra solució per evitar fer tot el desplaçament en vehicle privat. Es tracta de posar en pràctica la intermodalitat, és a dir, la combinació del cotxe amb altres modes de transport públic col·lectiu. La construcció d’aparcaments dissuasoris als voltants del centre de la ciutat i de l’estació d’autobusos, té com a objectiu precisament donar a la ciutadania aquesta possibilitat.
Les motocicletes i ciclomotors, com el cotxe, s’han convertit en elements habituals a les ciutats degut a les seves característiques i facilitat de moviment.
Tant en el cas del cotxe, com de la motocicleta i el ciclomotor, és fonamental mantenir en bon estat el vehicle privat per circular de forma més segura i reduir el consum d’energia i les emissions.

Al plànol d’Olot hi pots trobar la situació dels aparcaments dissuasoris.

Taxi:

El taxi és un mode de transport públic per a ús individual, a diferència de la resta de l’autobús, que és de caràcter col·lectiu. Es tracta d’un servei de mobilitat de porta a porta, per la qual cosa en molts casos resol la necessitat de fer ús del vehicle privat.

Parada de taxis: telèfon 972 26 15 66

Al plànol d’Olot hi pots trobar la situació de les parades de taxi.

Transport Públic:

L’autobús és el transport públic col·lectiu a motor per excel·lència. La xarxa d’autobusos està integrada per aquells que donen servei a municipis (urbans) o àrees urbanes i els que connecten diferents localitats del país (interurbans).
La capacitat d’un autobús varia entre els 20 i els 80 passatgers, aproximadament, en funció de si és urbà o interurbà. Això fa que, tot i tractar-se d’un vehicle a motor, el consum d’energia i les emissions per passatger siguin molt més petites que la d’un vehicle privat.

A Olot, el TPO (Transport Públic Olot) està basat en el transport escolar i es complementa amb diferents rutes que connecten la majoria de barris de la ciutat.

Cliqueu aquí per trobar els horaris i recorreguts del transport urbà (TPO).

Cliqueu aquí per trobar els horaris i recorreguts del bus interurbà.

Aparca al centre i viatja amb Teisa